Resurser

Insurino är ett bolag med ett API-first mindset.

Våra API:er är väl dokumenterade och gör det enkelt att integrera dataflöden direkt på din hemsida eller ditt interna kundsystem. API-kopplingar ingår dessutom i alla våra produkter och tjänstepaket. Vår tech-support finns alltid tillgänglig för att stötta din inkoppling så att den blir både snabb och smidig.

Dra nytta av validerad data från källan i dina befintliga system för att förbättra din verksamhet utan någon större omställning.