Insurino Lönespec Online: Verifiera inkomster och upptäck nyinkomna krav

Få koll på kundens ekonomi för smartare beslut

Insurino Lönespec Online ger dig den nödvändiga insikten och kontrollen över kundens ekonomiska information för att hantera kreditrisker och förhindra bedrägerier. Gör smarta affärsbeslut med den mest aktuella och relevanta datan till hands.

För att kreditregler ska fungera som tänkt, krävs det aktuell och verifierad information om nya kunden. Saknar du validering på någon uppgift som efterfrågar i dina formulär så saknar du också grundläggande premisser för fungerande kreditbedömning.

Mest aktuella inkomster på riktigt

Effektiv kreditvärdering handlar om att förstå din kunds ekonomiska situation idag, inte förra året. Med Insurino Lönespec Online samlar din kund aktuella och detaljerade uppgifter från myndigheter med ett par klick och BankID-verifiering.

Traditionell kreditupplysning tittar på inkomster på årsbasis från förra året. Det säger inte mycket om individens situation idag. En månad-för-månad överblick ger dig en helt annan bild av din kunds faktiska finansiella hälsa och möjligheter i närmsta framtiden.

Förstå kundens inkomstkällor

Med Lönespec Online får du inte bara inkomstsiffror utan också insikter om inkomstens källor. Exakt var är sökande anställd och hur länge? Handlar det om fast, provanställning eller flera deltidsanställningar?

Med uppgifter om arbetsgivaren har du vad som krävs för att flagga upp för skenanställning och för att motverka penningtvätt. Insurino Portal flaggar upp mönster som pekar på det.

Se inkomna krav innan anmärkningen registreras

Kronofogden har ganska långa handläggningstider och varje krav kan ta månader att processa sedan ansökan skickades in. Det betyder att personer med försämrad ekonomi fortsätter att handla obehindrat innan utslag är registrerat.

Du kan be din nya kund om information kring pågående krav, redan innan de registreras som en betalningsanmärkning. På så sätt ligger du ett steg före dina konkurrenter, med rätt insikter innan problem uppstår.

Testa lönespec online